CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THĂNG LONG CONTAINER

    Giới thiệu

Slogan

“Tâm sáng dẫn đường”
Chữ “Tâm sáng” hình thành nên nền tảng kinh doanh của chúng tôi. Mọi hoạt động kinh doanh được chi phối bởi một kim chỉ nam đạo đức – “Cái tâm trong sáng” – nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và sự tôn trọng đối với tất cả khách hàng, đối tác, cổ đông và người lao động của công ty.